U ontvangt een gedetailleerd, overzichtelijk en duidelijk verslag. Het verslag bevat een samenvatting voor het management met onder andere de gevonden kwetsbaarheden, de verbonden risico niveau's en advies met mogelijke investeringen om deze te verhelpen. Daarnaast is er ook een technisch luik met de exacte bevindingen.

 

verslag security audit